RODO a monitoring prywatny — co musisz wiedzieć?

W dzisiejszych czasach coraz częściej można spotkać kamery monitoringu wizyjnego, które pełnią funkcję ochrony mienia i zapewniają bezpieczeństwo i to nie tylko w banku, sklepie czy muzeum, ale także w domu i na podwórku. Jednak wiele osób zastanawia się, czy prywatny monitoring jest legalny i zgodny z przepisami prawa, zwłaszcza w kontekście przepisów dotyczących danych osobowych. W tym artykule postaramy się przybliżyć zagadnienia związane z RODO a monitoringiem prywatnym.

Czym jest monitoring wizyjny?

Monitoring wizyjny to system, który składa się z kamer umieszczonych w określonym miejscu, mających na celu rejestrowanie obrazu, a czasem także dźwięku w danym obszarze. Jego zadaniem jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w danym miejscu. Może to być np. monitoring sklepu, biura czy domu.

Czy prywatny monitoring jest legalny?

W Polsce monitoring prywatny jest legalny, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Przede wszystkim, monitoring prywatny nie może naruszać prywatności innych osób i musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W chwili pisania tego artykułu nie istnieją żadne przepisy prawa, które zabraniałyby stosowania systemów do monitoringu przez użytkowników prywatnych w ich domach czy na posesjach. Jednak czy to, że monitoring wizyjny nie jest zakazany, oznacza, że jest w pełni dozwolony? Niekoniecznie. Sprawy komplikują nieco przepisy RODO.

Czym jest RODO?

RODO to skrót od Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (ang. General Data Protection Regulation - GDPR). Jest to unijne rozporządzenie, które w Polsce obowiązuje od 25 maja 2018 roku, kiedy to zastąpiło dotychczasową Ustawę o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie to zakłada ochronę danych osobowych osób fizycznych, a mówiąc bardziej precyzyjnie, wprowadza nowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności obywateli Unii Europejskiej. Niestety, wraz z pojawieniem się RODO pojawiło się sporo komplikacji, zwłaszcza dla przedsiębiorców, ale nie tylko. Przepisy te dotyczą bowiem nie tylko podmiotów gospodarczych, ale także osób fizycznych.

Przepisy RODO a monitoring prywatny — czy dopuszczają jego używanie?

Kwestię monitoringu w kontekście RODO reguluje art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego treść brzmi:

„2. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych:
a) w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii;
b) przez państwa członkowskie w ramach wykonywania działań wchodzących w zakres tytułu V rozdział 2 TUE;
c) przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze;
d) przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.”

Jak możemy zinterpretować treść tego artykułu?

Czy monitoring posesji w odniesieniu do RODO jest legalny?

Rozważając legalność monitoringu wizyjnego na prywatnej posesji w kontekście powyższego artykułu, możemy jasno stwierdzić, że dopuszcza się monitorowanie i rejestrację obrazu na własnej posesji do osobistych celów. Innymi słowy, jeśli zarejestrowany przez kamery obraz obejmuje jedynie Twoją posesję i nie jest przetwarzany przez Ciebie do innych celów niż na użytek własny, możesz to robić. Co jednak w sytuacji, gdy monitoring obejmuje także sąsiednią posesję, chodnik lub ulicę poza ogrodzeniem?

Jeśli kamery Twojego monitoringu obejmują swoim zasięgiem teren poza Twoją posesją, wówczas musisz przestrzegać przepisów RODO. No dobrze, ale czego dokładnie?

Prywatny monitoring a RODO — kiedy dochodzi do przetwarzania danych osobowych?

W sytuacji, gdy kamery monitoringu obejmują teren poza Twoją posesją i rejestrują osoby, które się tam znajdują, wówczas dochodzi do przetwarzania danych osobowych, a to oznacza, że masz obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania tych danych. Tylko kiedy właściwie dochodzi do ich przetwarzania?

Kiedy dochodzi do przetwarzania danych?

Sama obserwacja tego, co dzieje się w przestrzeni publicznej poza posesją, nawet przy użyciu kamer nie prowadzi do konieczności przestrzegania RODO. Można to bowiem porównać do zwykłego wpatrywania się w ludzi przebywających w miejscach publicznych. Dopiero gdy utrwalasz ich wizerunek, dochodzi do przetwarzania danych. Zatem, jeśli obraz z kamer rejestrujesz na nośnikach danych, musisz przestrzegać przepisów RODO.

Jak przestrzegać RODO rejestrując obraz z kamer?

Po pierwsze, gdy kamery na prywatnej posesji obejmują swoim zasięgiem przestrzeń publiczną, a obraz jest rejestrowany, stajesz się administratorem danych osobowych. Jako administrator danych masz obowiązek poinformowania o kamerach - możesz to zrobić, umieszczając w widocznym miejscu znak informujący o prowadzonym monitoringu.

Po drugie, jesteś zobowiązany do zabezpieczenia sprzętu służącego rejestracji obrazu i nagrań z nich pochodzących. Musisz się upewnić, że system, który stosujesz w celu monitoringu posesji gwarantuje ochronę danych osobowych.

Po trzecie, jako administrator danych osobowych masz obowiązek zapewnić osobom, które znajdują się na nagraniach, dostęp do danych.

Czy potrzebuję zgody sąsiada?

O ile w przypadku rejestrowania obrazu z przestrzeni publicznej poza terenem swojej posesji, czyli części chodnika lub ulicy, wystarczy umieścić na ogrodzeniu tabliczkę o tym, że teren jest monitorowany, o tyle, jeśli kamery obejmują część posesji sąsiada, sprawa się nieco komplikuje.

Twój sąsiad powinien nie tylko wiedzieć, o tym, że jest nagrywany, ale także wyrazić na to zgodę, chyba że (co dopuszczają przepisy RODO) występuje uzasadniony interes administratora danych osobowych, którym może być potrzeba wykorzystania kamer do ochrony osób i mienia. Niestety stałej obserwacji cudzej posesji nie można uznać za prawnie uzasadniony interes. Co innego, gdybyś monitoring prowadził jedynie w trakcie zdarzenia, zagrażającego w bezpośredni sposób Tobie lub osobom przebywającym na Twojej posesji. Jednak każdy taki przypadek jest zawsze indywidualnie rozpatrywany przez sądy i nie masz pewności, że nie zostanie on uznany za naruszenie dóbr osobistych. Jaki z tego wniosek?

Jeśli nie masz zgody sąsiada, nie możesz monitorować jego posesji. Co więcej, takie działanie może mieć konsekwencje prawne.

Kamera na prywatnej posesji a Kodeks Cywilny

Jeśli prowadząc monitoring, naruszasz dobra osobiste drugiego człowiek, możesz zostać ukarany. W myśl artykułu 23 Kodeksu cywilnego wizerunek uznaje się bowiem za dobra osobiste człowieka. Za naruszenie dóbr osobistych grozi obowiązek zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Warto tu wspomnieć także o RODO. Jeśli prowadząc monitoring, naruszasz przepisy RODO w kontekście ich nielegalnego przetwarzania, grozi Ci kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Monitoring prywatnej nieruchomości i RODO — podsumowanie

Podsumowując, monitoring prywatny jest legalny i o ile obejmuje on jedynie teren posesji, a przy tym nie rejestruje wizerunku osób trzecich, RODO nie ma zastosowania. W przeciwnym razie, utrwalając wizerunek osób trzecich, musisz stosować się do przepisów tego rozporządzenia. W przypadku naruszenia prywatności innych osób lub nieprzestrzegania przepisów prawa, osoby prowadzące monitoring mogą ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.

Nie można jednak zaprzeczyć faktom, że kamery na posesji zwiększają poziom bezpieczeństwa i stają się skutecznym narzędziem do ochrony przed włamywaczami i innymi przestępcami. Co więcej, nagrania z monitoringu mogą pomóc także w przypadku ustalenia zdarzeń podczas roszczenia o wypłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, czy ustaleniu sprawców ewentualnych szkód na posesji. Dlatego warto go stosować.

Jeśli chcesz prowadzić zgodny z prawem monitoring i zamontować kamery na swojej posesji w bezpieczny sposób, skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy instalację monitoringu, który przyczyni się do ochrony Twojej posesji, bez naruszenia przepisów RODO.

Ostatnie wpisy

Formularz kontaktowy

  *pole wymagane

  Zostaw nam swój numer, a oddzwonimy.
   Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 cntsystem.pl


   Zostaw swoje dane, a my odpowiemy.
    Zamknij