SUFO — czym jest i jaką pełni funkcję?

Podmioty, które podlegają obowiązkowej ochronie, muszą być obsługiwane przez SUFO. O tym, jakie obiekty podlegają takiej ochronie możesz dowiedzieć się z Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami. Jeśli jednak masz przygotowany plan ochrony obiektu, także i w nim powinien znaleźć się zapis o tym, czy Twój obiekt podlega obowiązkowej ochronie. Tak czy inaczej, czy wiesz, czym jest SUFO? Jaką funkcję pełni i jakie są uprawnienia i obowiązki jej pracowników? Przeczytaj artykuł, a poznasz odpowiedzi.

Czym jest SUFO (Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna)?

SUFO to Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna, której funkcjonowanie szczegółowo określa Ustawa o ochronie osób i mienia z 1997 roku. Możemy w niej przeczytać, że SUFO to specjalistyczna jednostka, powoływana w przedsiębiorstwie, prowadzącym działalność usługową w zakresie ochrony osób i mienia. Celem, dla którego powołuje się taką jednostkę, jest możliwość wykonywania określonych zadań w ramach realizacji swoich usług, do których uprawnione są z reguły służby mundurowe. Dlatego też, aby taka jednostka mogła działać, musi uzyskać:

 • koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • pozwolenie na broń palną na okaziciela.

Ponieważ działanie SUFO uzależnione jest od posiadania koncesji, musi być nadzorowane. Nadzór nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochrony sprawuje Komendant Główny Policji. A jaką funkcję pełnią te służby?

Jaką funkcję pełni SUFO w agencji ochrony osób i mienia?

Jak już wspomnieliśmy do funkcji Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych (SUFO) należą szczególne zadania w celu wykonywania usług ochrony osób i mienia, w tym:

 • ochrona mienia na ternie chronionego obszaru i obiektu;
 • konwojowanie mienia (w tym konwojowanie gotówki);
 • ochrona ważnych urządzeń, zlokalizowanych poza granicami terenu i obiektu;
 • realizacja zadań zawartych w planie ochrony danego obiektu.

W celu realizacji tych funkcji, pracownicy SUFO posiadają szczególne uprawnienia i obowiązki.

Uprawnienia i obowiązki pracowników SUFO

Realizację zadań, do jakich powołuje się SUFO mogą pełnić tylko osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Są oni zobowiązani do wykonywania swoich zadań zgodnie z uprawnieniami. Do tych uprawnień należą:

 • legitymowanie osób wchodzących na teren chronionego obiektu;
 • ujmowanie osób znajdujących się na terenie chronionego obiektu;
 • stosowanie środków przymusu bezpośredniego, w tym siły fizycznej i narzędzi takich jak pałka, kajdanki, gaz obezwładniający, paralizator itp;
 • posiadania i używania w razie konieczności broni palnej;

Co więcej, pracownicy SUFO zobowiązani są do współpracy z jednostkami służb mundurowych, takimi jak Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska i Obrona Cywilna. Ponadto, warto zaznaczyć, że w skład zmotoryzowanych grup specjalistycznej formacji ochronnej zawsze musi wchodzić przynajmniej dwóch kwalifikowanych i uzbrojonych pracowników ochrony.

SUFO — podsumowanie

Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne, które powoływane są przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia, muszą posiadać koncesję. Ich działanie może być wykonywane tylko przez osoby wpisane na specjalną listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, a ich funkcjonowanie kontroluje Komendant Główny Policji. Te specjalne formacje mają na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa i realizację zadań wynikających z planu ochrony obiektu.

Ostatnie wpisy

Formularz kontaktowy

  *pole wymagane

  Zostaw nam swój numer, a oddzwonimy.
   Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 cntsystem.pl


   Zostaw swoje dane, a my odpowiemy.
    Zamknij