Przeglądy PPOŻ — Kiedy i dlaczego należy je wykonywać?

Pewnie nie raz słyszałeś, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. To powiedzenie odnosi się do wielu aspektów naszego życia, ale jest szczególnie ważne, kiedy chodzi o ochronę przeciwpożarową. Jednym z kluczowych elementów takiej ochrony są regularne przeglądy PPOŻ (ochrony przeciwpożarowej), które umożliwiają szybkie i efektywne reagowanie na potencjalne zagrożenia pożarowe. Tylko kiedy i dlaczego należy je wykonywać? Odpowiadamy.

Dlaczego przeglądy systemów PPOŻ są tak ważne?

Przeglądy PPOŻ są konieczne, aby upewnić się, że wszystkie systemy i sprzęt przeciwpożarowy działają prawidłowo. Bez regularnych przeglądów istnieje ryzyko, że systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego mogą zawieść w krytycznym momencie, co może prowadzić do katastrofalnych skutków.

Regularny przegląd i serwis instalacji PPOŻ pozwala mieć pewność, że w razie pożaru systemy zadziałają prawidłowo, minimalizując ryzyko strat materialnych i zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi.

Kto ma obowiązek przeprowadzania przeglądów przeciwpożarowych

Zgodnie z polskim prawem, obowiązek przeprowadzania przeglądów PPOŻ spoczywa na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu. Dotyczy to zarówno budynków użyteczności publicznej, jak i prywatnych, w których może dojść do sytuacji zagrożenia pożarowego.

Wymogi prawne dotyczące przeglądów PPOŻ

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami mówi o tym, jakie przedsięwzięcia powinny zostać podejmowane dla ochrony przeciwpożarowej. Jednym z nich są przeglądy systemów ppoż.

Podstawę prawną, a wraz z nią sposób wykonywania przeglądów ppoż reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku. Rozporządzenie to precyzyjne wyjaśnia m.in.:

 • w jaki sposób należy wykonywać przeglądy i serwis ppoż,
 • jakie elementy podlegają obowiązkowym przeglądom technicznym,
 • kto za nie odpowiada,
 • a także jak często należy wykonywać przeglądy urządzeń, infrastruktury i instalacji przeciwpożarowych.

Jak często należy dokonywać przeglądu urządzeń PPOŻ?

Przeglądy PPOŻ powinny być przeprowadzane regularnie, co najmniej raz do roku. Wyjątkiem są oznakowania bezpieczeństwa, które powinny być sprawdzane na bieżąco, oraz systemy oddymiania elektrycznego i pneumatycznego, których kontrola powinna odbywać się raz na kwartał.

Komu można zlecić wykonanie przeglądu PPOŻ

Przeglądy PPOŻ powinny być przeprowadzane przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.

Wykonanie przeglądu PPOŻ można zlecić specjalistycznym firmom, które posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu kontroli. Zazwyczaj są to firmy specjalizujące się w ochronie przeciwpożarowej, takie jak nasza — CNT Polpatron.

Jakie urządzenia przeciwpożarowe podlegają kontroli?

Podczas przeglądu PPOŻ, specjaliści dokonują szczegółowej kontroli różnych elementów systemu ochrony przeciwpożarowej. Rozporządzenie MSWiA, o którym wspominaliśmy, szczegółowo wskazuje elementy, które powinny być poddawane przeglądom technicznym. Należą do nich m.in.

 • Gaśnice: Sprawdzenie stanu technicznego, ważności przeglądu, dostępności oraz właściwego umiejscowienia.
 • Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP): Kontrola stanu technicznego, prawidłowości działania oraz sprawność systemu.
 • Hydranty wewnętrzne: Kontrola dostępności, sprawności oraz stanu technicznego.
 • Drzwi przeciwpożarowe: Sprawdzenie stanu technicznego, prawidłowości zamknięcia oraz oznakowania.
 • Oznaczenia i wyjścia ewakuacyjne: Kontrola stanu technicznego, dostępności oraz czytelności oznakowania.

Celem przeglądów PPOŻ jest upewnienie się, że wszystkie elementy wchodzące w skład zabezpieczeń przeciwpożarowych są w pełni sprawne i gotowe do użycia.

Konsekwencje zaniedbania przeglądów PPOŻ

Zaniedbanie przeglądów PPOŻ może prowadzić do wielu negatywnych skutków. W najgorszym przypadku nieudolny sprzęt przeciwpożarowy może przyczynić się do powstania i rozprzestrzenienia się pożaru, co zagraża życiu i zdrowiu ludzi oraz może prowadzić do znacznych strat materialnych.

W skrajnych przypadkach, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przeglądów PPOŻ może skutkować surowymi karami finansowymi, a nawet odpowiedzialnością karną.

Znaczenie przeglądów PPOŻ dla bezpieczeństwa pożarowego

Regularne przeglądy PPOŻ mają kluczowe znaczenie dla systemu ochrony przeciwpożarowej. Dzięki nim możemy mieć pewność, że wszystkie elementy systemu są w pełni sprawne i gotowe do działania w razie pożaru. Dzięki temu zapewniamy bezpieczeństwo sobie i innym użytkownikom obiektu.

Zarządzanie bezpieczeństwem przeciwpożarowym jest procesem, który wymaga regularnej troski i uwagi. Jeśli więc jesteś za nie odpowiedzialny i zależy Ci na tym, aby wszystko działało sprawnie, skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o tym, jak możemy zadbać o ochronę przeciwpożarową w Twoim obiekcie.

Ostatnie wpisy

Formularz kontaktowy

  *pole wymagane

  Zostaw nam swój numer, a oddzwonimy.
   Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 cntsystem.pl


   Zostaw swoje dane, a my odpowiemy.
    Zamknij