Ochrona przeciwpożarowa — na czym polega i kto za nią odpowiada?

Większość osób kojarzy ochronę przeciwpożarową z wybuchem ognia, działaniami gaśniczymi, strażą pożarną i innymi służbami ratunkowymi, ale jak sama nazwa wskazuje, jej zakres jest dużo szerszy i obejmuje wiele czynności, które mają zapobiegać powstawaniu pożaru. Co więcej, do podjęcia działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zobowiązane są zarówno podmioty prawne, organizacje, jak i osoby fizyczne. Na czym dokładnie polega i kto za nią odpowiada? Dowiesz się z tego artykułu.

Na czym polega ochrona przeciwpożarowa?

Według ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. ochrona przeciwpożarowa (ppoż)polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem”. Ta definicja obejmuje więc znacznie szerszy zakres działań niż tylko doraźne zwalczanie pożaru w momencie jego wybuchu. Chodzi tu również o wykonywanie wszelkich koniecznych zabezpieczeń i wdrożenia różnych prewencyjnych środków, zapobiegających powstawaniu ognia, jego rozprzestrzenianiu się i ułatwiających prowadzenie akcji ratowniczych. O tym, w jaki sposób to robić, opowiemy w dalszej części. Natomiast bardzo ważne jest to, że za wdrożenie tych działań odpowiadają konkretne osoby i podmioty.

Kto odpowiada za ochronę ppoż? Co mówią przepisy ppoż?

Za wdrożenie środków ochrony przed pożarem w obiektach budowlanych, odpowiadają jegowłaściciele, którzy muszą przestrzegać obowiązujących wymagań techniczno-budowlanych, wyposażyć budynek w odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe, dbać o ich stan, przeglądy i konserwację. Sam budynek zaś, czy inny obiekt na terenie nieruchomości, powinien być tak wykonany, aby służby ratownicze miały do niego swobodny dostęp. 

Właściciel musi zadbać także o bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji. Dlatego właśnie wykonuje się odbiory budynku przez Inspektora Państwowej Straży Pożarnej. Warto jednak wiedzieć, że odpowiedzialność za przestrzeganie wymagań dotyczących przeciwdziałania powstania pożaru i jego zwalczania, może zostać przeniesiona na zarządcę lub użytkownika budynku, jeśli zostanie to ustalone i oznaczone w umowie pomiędzy nim a właścicielem.

Istotna jest także odpowiedzialność konkretnych osób w miejscu pracy. Pracodawca zobowiązany jest zapoznać pracowników z przepisami ppoż, obowiązującymi na terenie zakładu pracy. Niezbędne jest przy tym szkolenie z zakresu BHP w odniesieniu do obiektu lub terenu firmy, a szkolenie to powinno zostać przeprowadzone przez osoby, posiadające niezbędne kwalifikacje.

Środki ochrony przeciwpożarowej

Środki ochrony ppoż dotyczą zarówno stawiania budynków z zachowaniem przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, jak i wyposażenia obiektu w instalacje i sprzęt, mający zapobiegać powstawaniu i zwalczać pożar. W jego skład wchodzi sprzęt podstawowy oraz systemy sygnalizacji pożaru (SSP), w tym różne systemy alarmowe.

Sprzęt podstawowy to między innymi:

 • gaśnice (proszkowe, pianowe, śniegowe);
 • hydranty;
 • koce gaśnicze;
 • oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP) to między innymi:

 • czujniki dymu i ognia;
 • czujniki tlenku węgla;
 • sygnalizatory świetlne i dźwiękowe.

Warto zwrócić uwagę, że rodzaj i ilość czujników powinna być dopasowana do obiektu budowlanego lub terenu, na jakim są instalowane. W przypadku dużych obszarów niektóre z sygnalizatorów mogą być niewidoczne i niesłyszalne po uruchomieniu, dlatego istotne jest podłączenie ich do centrali, która odbiera sygnały i informuje o zagrożeniu. 

Dobrze jest także, zainstalować monitoring pożarowy, dzięki któremu, centrala w automatyczny sposób przekazuje informację o niebezpieczeństwie do odpowiednich służb. W CNT-POLPATRON prowadzimy taką usługę, w której oprócz transmisji powiadomienia do właściwej jednostki straży pożarnej, informację tę otrzymuje także nasza Stacja Monitorowania Alarmów, gdzie podejmowane są dalsze kroki, zmierzające do opanowania sytuacji.

Jak przygotować budynek w celu zapobiegania pożarom

To, w jaki sposób należy przygotować budynek, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa pożarowego, zależy w dużej mierze od jego charakteru i przeznaczenia. Oczywiście należy kierować się wymaganiami i przepisami, dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej budynków, ale ponadto należy zadbać o wszelkie możliwe zabezpieczenia i skuteczną sygnalizację. 

Właściciel budynku lub inny podmiot odpowiedzialny za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej powinien zapewnić osobom przebywającym na jego terenie bezpieczeństwo i czytelną instrukcję postępowania na wypadek powstania zagrożenia, a w razie wybuchu ognia o swobodę w ewakuacji.

Ochrona przeciwpożarowa z CNT-POLPATRON

Sprawne i niezawodne funkcjonowanie środków ochrony ppoż zależy od wielu czynników. Bezsprzeczny jest fakt, że należy przeprowadzać rutynowe kontrole wszystkich urządzeń, wchodzących w skład instalacji przeciwpożarowej, dróg ewakuacyjnych i przestrzegania postępowania na wypadek powstania zagrożenia. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wczesne wykrycie zagrożenia i podjęcie kroków przeciwdziałania pozwala uniknąć wielu tragedii i strat materialnych, dlatego w celu ochrony, oferujemy Państwu monitoring pożarowy i monitoring systemów alarmowych, zainstalowanych w Waszej nieruchomości.

Ostatnie wpisy

Formularz kontaktowy

  *pole wymagane

  Zostaw nam swój numer, a oddzwonimy.
   Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 cntsystem.pl


   Zostaw swoje dane, a my odpowiemy.
    Zamknij