Zabezpieczenia przeciwpożarowe — bierne i czynne

Obowiązek stosowania stałych urządzeń gaśniczych regulują przepisy w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. Są to jednak tylko jedne z zabezpieczeń stosowanych w budynkach. Każdy obiekt budowlany zarówno mieszkalny, użyteczności publicznej, biurowy, jak i przemysłowy musi posiadać odpowiednie zabezpieczenia. Zabezpieczenia przeciwpożarowe dzieli się na bierne i czynne. Czym się od siebie różnią?

Czym są zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków

Ochrona przeciwpożarowa w budynkach to wszelkie przedsięwzięcia mające zapobiegać powstawaniu i rozprzestrzenianiu się ognia. W zależności od klasyfikacji odporności ogniowej materiałów użytych do budowy, a także przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku, ilość i rodzaj stosowanych zabezpieczeń jest inny.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe czy też ogniochronne są niezbędne w niemal każdym budynku, zarówno mieszkalnym, biurowym, publicznym, rekreacyjnym, jak i przemysłowym. Ich zadaniem jest ochrona osób i mienia na wypadek pojawienia się ognia. Część z nich realizuje to działanie w sposób bezpośredni (zabezpieczenia przeciwpożarowe czynne), a część pośrednio (zabezpieczenia przeciwpożarowe bierne). Czym różnią się od siebie jeden i drugi rodzaj zabezpieczeń?

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Zabezpieczenia przeciwpożarowe bierne nie są w stanie powstrzymać ognia, ale mogą spowolnić jego rozprzestrzenianie się. Dlatego tak ważne jest ich stosowanie. Choć trudno sobie wyobrazić ich działanie, to wszelkiego rodzaju impregnaty i zaprawy ogniochronne, spowalniają rozwój pożaru. Nie są to jednak jedyne zabezpieczenia bierne, zaliczamy do nich bowiem:

 • impregnaty przeciwogniowe,
 • zabudowy i przegrody przeciwogniowe,
 • zabezpieczenia kabli i systemów technicznych,
 • ściany i drzwi przeciwogniowe.

Zabezpieczenia ppoż. - czynne

Dużo większą rolę od zabezpieczeń biernych, odgrywają zabezpieczenia przeciwpożarowe czynne. Ich zadaniem jest doprowadzenie do zduszenia ognia w zarodku. Do zabezpieczeń czynnych należą bowiem czujniki dymu, systemy sygnalizacji pożarowej, instalacje zraszające, monitoring pożarowy z automatycznym powiadamianiem służb ratunkowych, czy też systemy oddymiające i inne urządzenia ochrony przeciwpożarowej, które realizują swoje zadanie w przypadku wybuchu pożaru. Możemy je podzielić na:

 • instalacje sygnalizacji pożaru (ISP),
 • stałe urządzenia gaśnicze (SUG),
 • urządzenia zraszające,
 • hydranty,
 • klapy domowe (systemy odprowadzania dymu i ciepła).

Do instalacji sygnalizacji pożaru zaliczamy także alarm pożarowy. Urządzenia wchodzące w jego skład odpowiedzialne są za wykrycie i poinformowanie o zagrożeniu zaraz po jego pojawieniu się.

Ochrona przeciwpożarowa w budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe dotyczy wielu aspektów użytkowania budynków. Bez wątpienia jednak im lepsze zabezpieczenia, tym większa ochrona pożarowa. Dlatego połączenie zabezpieczeń przeciwpożarowych biernych i czynnych ma istotny wpływ na ochronę ludzi i mienia, znajdującego się w konkretnym obiekcie. Planując budowę, architekt i inżynier musi uwzględnić zatem zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych, drewnianych, murowanych itd. Z kolei zarządca lub użytkownik obiektu odpowiedzialny za ochronę przeciwpożarową musi uwzględnić wszystkie systemy przeciwpożarowe, które w czynny sposób będą przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się ognia. Nie oznacza to, że już na etapie budowy nie powinny zostać uwzględnione, chociażby takie systemy jak stałe urządzenia gaśnicze, uruchamiane samoczynnie w momencie wybuchu pożaru. Ich instalacja powinna odbywać się zwłaszcza w miejscach najbardziej narażonych na powstanie pożaru.

Ostatnie wpisy

Formularz kontaktowy

  *pole wymagane

  Zostaw nam swój numer, a oddzwonimy.
   Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 cntsystem.pl


   Zostaw swoje dane, a my odpowiemy.
    Zamknij