Plan ochrony obiektu — czym jest i w jakim celu się go sporządza?

Czy wiesz, czym jest plan ochrony obiektu, kto powinien go posiadać, jakie elementy obejmuje i kto może go sporządzać? Jeśli nie, a zarządzasz obiektem budowlanym, to koniecznie powinieneś przeczytać nasz artykuł. Naprowadzi Cię on na kluczowe informacje, jakie powinieneś uzupełnić. Podpowiemy Ci, czym jest taki plan, w jaki celu się go sporządza, kto to robi i jakie obiekty podlegają obowiązkowej ochronie.

Czym jest plan ochrony obiektu?

Plan ochrony obiektu to najprościej mówiąc plan, który określa, jakiego rodzaju ochrona jest niezbędna w danym obiekcie, w celu jego właściwego zabezpieczenia. Jak możesz się już domyślać z tej definicji, jest on niezbędny dla wybranych obiektów budowlanych. Budynek, dla którego sporządzany jest taki plan, musi zatem spełniać określone cechy, które wywołują potrzebę stosowania konkretnych zabezpieczeń. Plan ochrony obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie jest zatem dokumentem, określającym rodzaj obiektu i zakres jego ochrony, a konieczność jego sporządzenia wynika wprost z art. 7 ustęp 2 Ustawy o Ochronie osób i mienia z 1997 roku z późniejszymi zmianami i dotyczy obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w tej ustawie w art. 5 ustęp 5.

Jakie obiekty podlegają obowiązkowej ochronie?

Jak już wspomnieliśmy, nie wszystkie obiekty podlegają obowiązkowej ochronie. Należą do nich jednak wszystkie obszary, obiekty, a nawet urządzenia i transporty "ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa" (art. 5 ust. 1 Ustawy o ochronie osób i mienia). Jak czytamy dalej w treści artykułu ustawy, obiekty te "podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne". Zatem, jakie obiekty faktycznie możemy zaliczyć do wspomnianych w tej Ustawie?

Do obiektów, o których mowa w art. 5 Ustawy o ochronie osób i mienia, zaliczymy między innymi:

 • zakłady produkujące uzbrojenie
 • porty morskie i lotnicze
 • przedsiębiorstwa wytwarzające pieniądze (w dużych ilościach) i papiery wartościowe
 • banki
 • archiwa państwowe

Plan ochrony obiektu - w jakim celu się go sporządza?

Celem planu ochrony obiektu jest zapewnienie mu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Taki plan musi uwzględniać konkretne rozwiązania w zakresie zabezpieczeń przed różnymi zagrożeniami, w tym włamaniem, kradzieżą, pożarem itp. Co ważne, chociaż nie ma jednego uniwersalnego wzoru, to treść takiego planu musi być uzgadniania z odpowiednimi służbami. Praktycznie w każdym przypadku z właściwym terytorialnie Komendantem Wojewódzkim Policji, a w sytuacji potencjalnego zagrożenia terrorystycznego, także z właściwym terytorialnie dyrektorem delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).

Kto sporządza plan ochrony obiektu?

Podczas przygotowywania takiego planu, należy wziąć pod uwagę specyfikę obiektu, jego funkcje, przeznaczenie i inne elementy, które mogą wpływać na bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie obiektu. Aby przygotować dobry plan, należy zatem przeprowadzić analizę potencjalnych zagrożeń. Jakie elementy musi obejmować?

Co powinien zawierać plan ochrony obiektu?

Każdy plan ochrony obiektu, który będzie dopasowany do konkretnego budynku może zawierać różne elementy, uzależnione od zakresu zastosowanych zabezpieczeń, jednak jak wprost wynika z ustawy, obowiązkowo musi:

 1. uwzględniać charakter produkcji lub rodzaj działalności jednostki;
 2. zawierać analizę stanu potencjalnych zagrożeń, w tym zagrożeń o charakterze terrorystycznym, i aktualnego stanu bezpieczeństwa jednostki;
 3. podawać ocenę aktualnego stanu ochrony jednostki;
 4. zawierać dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, a w tym:
 • stan etatowy,
 • rodzaj oraz ilość uzbrojenia i wyposażenia,
 • sposób zabezpieczenia broni i amunicji;
 • zawierać dane dotyczące rodzaju zabezpieczeń technicznych;
 • zawierać zasady organizacji i wykonywania ochrony jednostki.

Przed przygotowaniem takiego planu, dobrym pomysłem jest sporządzenie audytu bezpieczeństwa, na podstawie którego będzie można wyróżnić wszystkie systemy alarmowe i zabezpieczenia dostępne w obiekcie, a także przeanalizować potencjalne zagrożenia, na jakie jest on narażony.

Skuteczny plan ochrony obiektu — zabezpieczenia budynku

Za przygotowanie planu ochrony obiektu odpowiedzialny jest kierownik danej jednostki. Jednakże jego opracowanie powinno być powierzone osobie wpisanej na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanemu pracownikowi zabezpieczenia technicznego. Osoby te, na podstawie własnego doświadczenia i Metodyki Uzgadniania Planów Ochrony, zatwierdzonej przez Komendanta Głównego Policji przygotowują plan, który jest unikatowy dla danego obiektu, dzięki czemu zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa dla użytkowników i mienia, znajdującego się na jego terenie.

Dobrze przygotowany plan ochrony obiektu należy wdrożyć w życie. Dzięki temu możliwa będzie realizacja jego celów. Ponieważ taki plan obejmuje szereg zabezpieczeń, w tym system SSWiN, a jednym z jego elementów jest system przeciwpożarowy, możesz wykorzystać nasze doświadczenie i wsparcie, w zakresie jego realizacji.

Ostatnie wpisy

Formularz kontaktowy

  *pole wymagane

  Zostaw nam swój numer, a oddzwonimy.
   Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 cntsystem.pl


   Zostaw swoje dane, a my odpowiemy.
    Zamknij