Ochrona obiektu — czym jest i na czym polega?

Każdy z nas wysoko ceni sobie bezpieczeństwo w szerokim rozumieniu tego słowa. Zależy nam na tym, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo w domu, w pracy i w każdym innym miejscu, w którym się znajdujemy, w którym znajdują się nasi bliscy, pracownicy i nasz majątek. Właśnie z tych powodów inwestujemy w budowę lub zakup mieszkania, w ubezpieczenia, inwestycje i zabezpieczenia. Jednym ze sposobów zapewnienia bezpieczeństwa jest usługa ochrony obiektu. Na czym ona polega? W jaki sposób jest realizowana? Wyjaśniamy.

Co rozumiemy przez pojęcie ochrona obiektu?

Ochrona obiektu to nic innego jak zbiór różnego rodzaju działań, które mają prowadzić do zapewnienia bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie ochranianego obiektu. Co warto zaznaczyć, dotyczy ona wszelkich działań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, a także na działce, na którym ten się znajduję i wokół obiektu.

Często poza bezpieczeństwem osób uwzględnia się także zapewnienie zabezpieczeń dla wartościowych przedmiotów. Wszystko po to, aby uniknąć lub ograniczyć skutki:

 • włamania,
 • napadu,
 • kradzieży,
 • dewastacji,
 • innych specyficznych zagrożeń.

Na czym polega ochrona obiektu?

Sama definicja ochrony obiektu nie opisuje jednak szczegółowej realizacji wykonywania tej usługi, bo trzeba przyznać, że ochrona obiektu, to nic innego jak specyficzna usługa, realizowana przez agencję ochrony osób i mienia, z którą klient: właściciel lub zarządca obiektu, podpisze umowę. Usługa ta może obejmować szereg różnych działań, jednakże głównie dotyczy ochrony fizycznej, realizowanej przez pracowników powołanych do określonych czynności.

Kto może, a kto powinien korzystać z ochrony obiektu

Warto wspomnieć, że część obiektów podlega obowiązkowej ochronie, a co więcej musi być ona realizowana wówczas według indywidualnego planu ochrony obiektu, o czym pisaliśmy już na naszym blogu. Jeśli myślisz o ochronie dla obiektu firmowego lub administracyjnego, warto zajrzeć do tego artykułu i sprawdzić kto sporządza i co powinien zawierać gotowy plan ochrony obiektu. Tak czy inaczej, ochrona obiektu, chociaż jest usługą dedykowaną głównie przedsiębiorstwom z niemal każdego sektora, instytucjom finansowym, a także obiektom administracji państwowej i lokalnej, to w pewnym zakresie dotyczy także użytkowników prywatnych, ich domów i działek.

W jaki sposób realizowana jest ochrona obiektów

Usługa ochrony obiektu realizowana jest przez pracowników ochrony fizycznej podczas:

 • stałej ich obecności na terenie chronionego obiektu poprzez posterunki, recepcje, obchody, kontrolę ruchu osobowego pieszego i mechanicznego;
 • doraźnie, w sytuacjach zagrożenia, o których zostaną poinformowani przez uprawnione osoby lub poprzez sygnały, aktywowane przez systemy alarmowe zainstalowane w obiekcie.

Warto przy tym dodać, że ochrona obiektu może być realizowana w oparciu o wspomniany już plan ochrony obiektu i ściśle według niego lub poprzez działania uzgodnione z klientem, co ma częstsze zastosowanie w przypadku domów i obiektów prywatnych.

Bezpośrednia i pośrednia ochrona obiektu

Ochrona fizyczna obiektów może być prowadzona w sposób bezpośredni lub pośredni. Bezpośrednia ochrona dotyczy stałej obecności pracowników ochrony fizycznej na danym terenie lub obchodów, a także kontroli ruchu. Pośrednia ochrona z kolei może być realizowana przez monitoring i systemy alarmowe, których zadaniem jest wykrywanie zagrożeń. Monitorowanie terenu obiektu można prowadzić z wewnątrz lub poprzez zdalny nadzór systemów alarmowych, realizowany przez agencję ochrony.

Jakich narzędzi wspierających używa się do ochrony obiektu

Wspomnieliśmy już o bezpośredniej i pośredniej ochronie obiektu. Zwłaszcza ta druga wymaga wsparcia dodatkowych narzędzi, za pomocą których możemy wykryć i zidentyfikować zagrożenie na danym obszarze. Tymi narzędziami są systemy montowane w obiekcie i wokół obiektu. Od specyfiki obiektu zależy szczegółowy projekt, jak i rodzaje zabezpieczeń, które są w tym celu stosowane, ale dzieląc je na rodzaje, wyróżniamy:

 • monitoring wizyjny,
 • systemy alarmowe,
 • monitoring systemów alarmowych.

Przy okazji narzędzi wspierających ochronę obiektu, warto wspomnieć o zabezpieczeniach fizycznych, takich jak okna i drzwi włamaniowe, bramy, kraty i zamki elektroniczne. Dzięki takim rozwiązaniom praca ochroniarza może być bardziej efektywna, a działania intruza prowadzone na terenie chronionego obiektu mniej skuteczne.

Dlaczego warto korzystać z usługi ochrony obiektów

Pominiemy tu fakt, że część budynków objętych jest obowiązkowym planem ochrony fizycznej i skupimy się na korzyściach, jakie wynikają z tej usługi. Korzyści wynikające z ochrony obiektu świadczonej przez pracowników agencji ochrony jest wiele. Należą do nich:

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
 • ograniczenie ryzyka i skutków napadu,
 • ograniczenie ryzyka i skutków włamania,
 • ograniczenie ryzyka i skutków dewastacji,
 • ograniczenie ryzyka i skutków kradzieży,
 • ochrona życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie obiektu,
 • zabezpieczenie mienia w obiekcie.

Ochrona obiektu — podsumowanie

Rodzaj i zakres działań prowadzonych w celu ochrony osób i mienia na terenie danego obiektu uzależniony jest jego specyfiki i wysokości ryzyka wystąpienia konkretnych zagrożeń. Z usługi ochrony osób i mienia realizowanej na danym obszarze korzystają zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne. Co więcej, część przedsiębiorstw i innych instytucji zobowiązana jest do tego typu ochrony przepisami prawa. Jednak niezależnie od miejsca, w którym usługa ma być realizowana, jej celem jest wyeliminowanie wystąpienia zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, a jeśli już wystąpią to ograniczenie ich skutków.

Jeśli zależy Ci na solidnych zabezpieczeniach danego budynku i profesjonalnej ochronie fizycznej, skontaktuj się z nami.

Ostatnie wpisy

Formularz kontaktowy

  *pole wymagane

  Zostaw nam swój numer, a oddzwonimy.
   Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 cntsystem.pl


   Zostaw swoje dane, a my odpowiemy.
    Zamknij